Chuyển không có giá thành Liên hệ ,không có giá thành số điện thoại woocommerce wordpress

Chuyển không có giá thành Liên hệ ,không có giá thành số điện thoại woocommerce wordpress

Đoạn code Woocommerce chuyển giá 0đ hoặc để trống thành Liên hệ, số điện thoại tùy ý bạn, bạn muốn thay thành gì cũng được, code sẽ được thêm vào function.php

Chuyển không có giá thành Liên hệ ,không có giá thành số điện thoại woocommerce wordpress

Nếu bạn không xài child theme thì paste code vào  function.php của theme đó luôn.

Nếu bạn xài flatsome-child thì vào đó và thêm code vào function.php :

Chuyển không có giá thành Liên hệ ,không có giá thành số điện thoại woocommerce wordpress
Chuyển không có giá thành Liên hệ ,không có giá thành số điện thoại woocommerce wordpress

Chuyển giá thành Liên hệ khi hết hàng trong woocommerce

Đoạn code này sẽ giúp bạn hiển thị giá thành chữ Liên hệ khi set sản phẩm đó là hết hàng. Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang active là được, như theme flatsome-child đó.

Chỉ cần thêm vào file function.php là chạy nhé , trong trường hợp bạn muốn làm chữ Liên hệ 

đẹp và lung linh hơn bạn có thể thay thế bằng cách thay chữ LIÊN HỆ bằng dạng <div class=”lienhe”>Liên hệ </div>

sau đó trong css bạn css class .lienhe là được nhé

trường hợp bạn thao tác khong thành côgn có thể liên hệ admin để được trợ giúp nhé

chúc bạn thành công

theo : https://chowordpress.com/chuyen-gia-0d-hoac-de-trong-thanh-lien-he-so-dien-thoai-trong-woocommerce.html

Điểm 5/5 - ( Có 5 bình chọn)

One thought on “Chuyển không có giá thành Liên hệ ,không có giá thành số điện thoại woocommerce wordpress

  1. Pingback: Chuyển không có giá thành Liên hệ ,không có giá thành số điện thoại woocommerce wordpress - FLATSOME - FREE EVERY THING

Comments are closed.