Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome

Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome

Để tạo trang đăng nhập hoặc đăng ký thành viên chúng ta hay dùng Plugin , Hôm nay tôi gới thiệu cho bạn Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome

đăng ký thành viên bằng short code
đăng ký thành viên bằng short code

 

Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code 

Tạo Short Đăng nhập cho Flatsome 

Đầu tiên các bạn cần mở file funcition.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng lên. Sao chép toàn bộ code bên dưới rồi dán vào file và lưu lại.

Đoạn code trên ta được 1 short là [dangnhap]

Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome
Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome

Tương tự ta tạo Short Đăng ký cho Flatsome 

Tương tự đoạn code trên cho ta được 1 short [dangky]

Sau khi thao tác xong ta vào trang tạo trang tên Thành Viên

bỏ 2 short vào nhé

 

Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome
Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome

Ok xong rồi nhé

ah còn chút css nữa là đẹp liền

Xem kết quả và thử luôn chức năng nhé 🙂

Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome
Tạo trang đăng nhập và đăng ký thành viên bằng short code Flatsome

Chúc bạn thành công !

Điểm 5/5 - ( Có 1 bình chọn)