Đổi tên Related product thành sản phẩm tương tự trong Woocommerce WordPress

Đổi tên Related product thành sản phẩm tương tự trong Woocommerce Wordpress

Đổi tên Related Product trong Woocommerce luôn là điều mà nhiều bạn quan tâm. Thực tế nhiều themes họ cũng đã việt hóa thành sản phẩm liên quan. Có theme thì không cứ giữ y chang cái related product. Điều này khiến khách hàng hoặc bản thân chúng ta không hài lòng. Đang làm 1 cái Web thuần Việt mà lại mọc ra mấy cái tiêu đề tiếng Anh khó chịu.

Đổi tên Related product thành sản phẩm tương tự trong Woocommerce WordPress

Đổi tên Related product thành sản phẩm tương tự trong Woocommerce WordPress
Đổi tên Related product thành sản phẩm tương tự trong Woocommerce WordPress

Tớ giới thiệu đoạn code chèn vào file function.php của theme bạn đang dùng và Dán đoạn code phía dưới vào

Bạn có thể thay đổi Chữ “Sản phẩm tương tự” bằng chữ bạn muốn đổi nhé

Ngoài ra bạn có thể dùng những đoạn code dịch tương tự

Dịch Add to cart 

Dịch you may also like

Đang update tiếp

Điểm 5/5 - ( Có 10 bình chọn)

One thought on “Đổi tên Related product thành sản phẩm tương tự trong Woocommerce WordPress

  1. Pingback: Đổi tên Related product thành sản phẩm tương tự trong Woocommerce WordPress - FLATSOME - FREE EVERY THING

Comments are closed.