Share icon box liên hệ đẹp cho theme Flatsome

Share icon box liên hệ đẹp cho theme Flatsome

Trước đây mình có chia sẽ Liên hệ đẹp  nhưng có nhiều bạn vẫn hỏi , Hôm nay mình chia sẽ thêm Contact đẹp cho anh em nhé

Share icon box liên hệ đẹp cho theme Flatsome

Xem qua demo nè

Share icon box liên hệ đẹp cho theme Flatsome
Share icon box liên hệ đẹp cho theme Flatsome

Bạn vào

Flatsome / Advanced /FOOTER SCRIPTS

thêm đoạn mã này vào

Thêm Css vào

 

Nếu thêm vào Custom css thì bỏ thẻ <style></style> này nhé

bạn có thể xem icon box liên hệ đẹp  qua Demo : https://hoanghamobile.xyz

Chúc các Bạn thành công nhé

Chấm điểm bài đăng post

2 thoughts on “Share icon box liên hệ đẹp cho theme Flatsome

  1. Pingback: Liên hệ đẹp cho theme Flatsome wordpress – Box liên hệ 8

  2. Pingback: Chia sẽ liên hệ đẹp cho Flatsome wordpress - Box 7

Comments are closed.