Cách chặn không cho user cài đặt thêm Plugin

Cách chặn không cho user cài đặt thêm Plugin giúp website bảo mật hơn

Cách chặn không cho user cài đặt thêm Plugin – Tại sao bạn muốn làm