Cách chặn không cho user cài đặt thêm Plugin

Cách chặn không cho user cài đặt thêm Plugin giúp website bảo mật hơn

Cách chặn không cho user cài đặt thêm Plugin – Tại sao bạn muốn làm

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ
Enable referrer and click cookie to search for bdbd57362436f822 7aacd7c49af33904 [] 2.7.34