Cloudflare

Cloudflare chính thức cho phép đăng ký tên miền

Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi giờ chúng ta có thể đăng ký