code file function.php

Cách ẩn bài đăng khỏi trang chủ WordPress

Trong khi bạn có thể đặt mật khẩu bài đăng WordPress hoặc chuyển chế độ riêng tư,

Các đoạn code file function.php hay dùng và rất hữu dụng ( cập nhật thường xuyên )

Trong một số trường hợp chỉ cần vài dòng code trong file function.php là có