Custom Taxonomy

Cách tạo Custom Taxonomy trong WordPress

Với Custom Post Type khi thêm vào functions.php sẽ có chức năng hiển thị và thêm mới

3 Comments

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ