Hover css text hiện thị

Hover css text hiện thị cho hình ảnh trong Flatsome

Sẳn có bạn hỏi về hover hình có text note hiện thị , nay mình

3 Comments

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ