không hiện ảnh đại diện trong bài viết wordpress

Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện Auto Post Thumbnail

Hướng dẫn cách Auto Post Thumbnail Ảnh đại diện của mỗi bài viết trong website

1 Comments