Tự động thêm thẻ alt khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress

Tự động thêm thẻ alt khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress

Khi upload và chèn hình ảnh vào bài viết sẻ có một số thông số bạn cần nhập vào để hỗ trợ cho SEO tốt hơn (alt, caption, title) nhưng mặc định WordPress sẻ không tự thêm vào alt, caption, description mà bạn phải nhập vào thủ công, tất nhiên ngồi nhập cũng được nhưng nếu bạn gặp phải một số dự án với quá nhiều hình ảnh thì việc này sẻ hơi bất tiện hoặc đơn giản nếu bạn cấu hình WordPress cho một ai đó mà họ không rành về SEO thì nên sử dụng thủ thuật Tự động thêm thẻ alt khi upload hình ảnh lên bài viết lên WordPress thì sẻ hoàn hảo hơn

Tự động thêm thẻ alt khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress
Tự động thêm thẻ alt khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress

Tự động thêm thẻ alt khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress

Thẻ alt là gì?

Thẻ alt là viết tắt của Alternative information (nghĩa là “thông tin thay thế”). Nó còn có một số tên gọi khác là alt tag, thuộc tính alt hoặc thẻ mô tả alt ảnh. Thẻ này là đoạn văn bản dùng để mô tả nội dung hình ảnh một cách ngắn gọn.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp để làm việc này thì bài viết này sẻ giúp ích cho bạn đấy, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau đây vào file functions.php và lưu lại thì khi upload hình ảnh vào bài viết nó sẻ tự động thêm vào alt, caption, title hình ảnh đầy đủ.

 

/* Tự động thêm Title by Group Vietcodes
————————————————————————————–*/
add_action( ‘add_attachment’, ‘ttv_set_image_meta_image_upload’ );
function ttv_set_image_meta_image_upload( $post_ID ) {

// Check if uploaded file is an image, else do nothing

if ( wp_attachment_is_image( $post_ID ) ) {

$my_image_title = get_post( $post_ID )->post_title;

// Sanitize the title: capitalize first letter of every word (other letters lower case):
$my_image_title = ucwords( strtolower( $my_image_title ) );

// Create an array with the image meta (Title, Caption, Description) to be updated
// Note: comment out the Excerpt/Caption or Content/Description lines if not needed
$my_image_meta = array(
‘ID’ => $post_ID, // Specify the image (ID) to be updated
‘post_title’ => $my_image_title, // Set image Title to sanitized title
‘post_excerpt’ => $my_image_title, // Set image Caption (Excerpt)
‘post_content’ => $my_image_title, // Set image Description (Content)
);

// Set the image Alt-Text
update_post_meta( $post_ID, ‘_wp_attachment_image_alt’, $my_image_title );

// Set the image meta (e.g. Title, Excerpt, Content)
wp_update_post( $my_image_meta );

}
}

 

Khi thêm đoạn code kia vào thì khi upload bất cứ hình ảnh nào lên WordPress thì nó sẻ tự động cập nhật title, caption, mô tả và alt cho hình ảnh dựa vào tên ảnh mà bạn đặt.

Tự động thêm thẻ alt khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress
Tự động thêm thẻ alt khi upload hình ảnh lên bài viết WordPress

 

Nếu bạn thắc mắc vấn đề gì vui lòng commmen bên dưới nhé

 

Chúc các bạn thành công 🙂

theo : https://downvn.net/

Điểm 5/5 - ( Có 1 bình chọn)