Liên hệ Flatsome

Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi

  • Liên hệ làm web 
  • Liên hệ Guestpost
  • Liên hệ đặt banner
  • Liên hệ đặt backlink
  • Liên hệ Viết bài Review
  • Liên hệ chạy quảng Cáo

vui lòng liên hệ qua :

AH  CÓ DỊP HỢP TÁC THÌ CHUYỂN KHOẢN CỌC NÀO 🙂

Chuyển khoản mua hàng : 

Tên người nhận : Lê Anh Đông
Số Tài Khoàn : 0461000518237
Tên ngân hàng : Vietcombank – CN Sóng Thần
hoặc
Tên người nhận : Lê Anh Đông
Số Tài Khoàn : 0510170727777
Tên ngân hàng : MB –  Ngân Hàng Quân Đội

 

Chân thành cảm ơn