ACF

Advanced Custom Fields (ACF) là một plugin WordPress cho phép bạn thêm trường tùy chỉnh vào trang web của mình. Bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh như ô văn bản, ô số, ô chọn, hình ảnh và nhiều loại trường khác để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn trên trang web của mình. ACF cũng cung cấp một giao diện dễ sử dụng để quản lý các trường tùy chỉnh và dữ liệu của chúng.

Tạo banner và slider banner cho Danh mục sản phẩm bằng ACF

Danh mục sản phẩm là một danh sách các mặt hàng hoặc sản phẩm được

Kiểm tra điều kiện hiện thị trong ADVANCED CUSTOM FIELD (ACF)

Trong ADVANCED CUSTOM FIELD (ACF) thì lấyKiểm tra điều kiện hiện thị trong ADVANCED CUSTOM FIELD

Hướng dẫn dùng ACF với True and False , điều kiện đúng và sai

Với Advanced Custom Fields ( Cho phép tớ gọi tắt là ACF và anh em

Cách tạo Link sản Phẩm Aff từ Shoppe , tiki , lazada

Nhiều bạn làm trang aff , đăng sản phẩm từ các nguồn như Shoppe ,

2 Comments

Hiện thị mô tả acf cho danh mục categories blog

Có một số bạn thích hiện thị mô tả bằng acf cho danh mục blog

2 Comments

[hỏi – đáp] Show thuộc tính sản phẩm ra trang sản phẩm trong wordpress

Có một số  bạn đặ câu hỏi làm thế nào để show thuộc tính sản

3 Comments

Shortcode WordPress và cách tạo Shortcode WordPress ứng dụng Shortcode trong Flatsome

Một số bạn lúc nghe nói đến Shortcode WordPress chưa hiểu nó là gì và

6 Comments

Giới thiệu plugin ADVANCED CUSTOM FIELD (ACF)

Custom field trong WordPress là một tính năng vô cùng mạnh mẽ mà bạn không nên bỏ

3 Comments