Cách chèn comment bằng zalo vào web

Cách chèn comment bằng zalo vào web wordpress

Có nhiều cách để web mình có nhiều tương tác hơn , tích hợp commem