Cách tạo 1 sidebar

Sidebar là gì? Cách cài đặt và hiển thị sidebar trên website

Sidebar là một từ khá quen thuộc với những ai đang sử dụng WordPress thường

2 Comments

Cách tạo 1 sidebar bằng code function.php

Khái niệm Sidebar là gì? Đối với 1 website thông thường ở các cột bên

1 Comments