Cách thêm icon cho menu Flatsome

Cách thêm icon cho menu Flatsome bằng hình ảnh hoặc bằng fontawesome

Chào các bạn , do có nhiều bạn quan tâm đến Icon menu cho theme