cách up website

Hướng dẫn chi tiết cách up website lên host

Khi mua theme hoặc code trên trang về có Code và database riêng và không