Chỉnh sidebar

Sidebar là gì? Cách cài đặt và hiển thị sidebar trên website

Sidebar là một từ khá quen thuộc với những ai đang sử dụng WordPress thường

2 Comments

Chỉnh độ rộng Sidebar trong Theme Flatsome 2021

Sidebar trong WordPress là khu vực hiển thị một số chức năng như bài viết