Code tự động lưu ảnh

Code tự động lưu ảnh vào host khi copy bài từ nguồn khác

Như tiêu tiêu đề thôi hôm nay mình sẽ share đoạn code tự động lưu ảnh

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ