đoạn code file function.php

Các đoạn code file function.php hay dùng và rất hữu dụng ( cập nhật thường xuyên )

Trong một số trường hợp chỉ cần vài dòng code trong file function.php là có

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ