Đổi Font phần trăm sang px

Đổi Font phần trăm sang px trong Theme Flatsome

Mặc định trong Theme Flatsome phần font size trong trình soạn thảo lại hiển thị là %