Lightbox trong trang sản phẩm

Cách dùng Lightbox trong theme flatsome và dùng lightbox tùy chỉnh theo ý mình

Lightbox là một công cụ giúp hiển thị hình ảnh hoặc nội dung trên một