Rút gọn tên sản phẩm trong Woocomerce

Rút gọn tên, mô tả ngắn của sản phẩm trong Woocomerce

Đôi khi chúng ta đặt tên sản phẩm quá dài dẫn đến giao diện trông