Css tạo góc vuông

Css tạo góc vuông cho phân trang trong Flatsome

Trong Flatsome , việc phân trang trong blogs bị bo góc trong rất đẹp ,