danh mục sản phẩm flatsome

Làm danh mục sản phẩm flatsome trong wordpress siêu đẹp và đơn giản

Để hướng dẫn bạn có thể tạo danh mục sản phẩm trong wordpress, chúng ta

1 Comment

Thêm Category vào Title trong UX Builder theme Flatsome

NHiều lúc bạn muốn tùy biến thanh Title cho đẹp và thêm sub Category vào

2 Comments