excerpt_length

Hướng dẫn thay đổi độ dài của mô tả trong theme flatsome

Thông thường, khi chúng ta sử dụng chế độ list trong danh mục/blog bài viết,

3 Comments