Gradient

Hiệu ứng chuyển màu (Gradient) với CSS3

Trước đây chúng ta thường dùng các hình ảnh chuyển sắc để làm background cho

2 Comments