Plugin Hủy kích hoạt

Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress

 Nhưng khi trang web của bạn phát triển, bạn sẽ thấy rằng bạn không còn