Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress

Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress

 Nhưng khi trang web của bạn phát triển, bạn sẽ thấy rằng bạn không còn muốn một số widget nhất định trên trang web của mình nữa.

việc tắt hoặc hủy kick hoạt nó sẽ tăng thời gian load trang nhất là admin , Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress

Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress

Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress
Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress

Hủy kích hoạt Widget trong WordPress

Bạn có thể dễ dàng hủy kích hoạt các widget mà bạn không muốn hiển thị qua bảng điều khiển WordPress của mình. Để xóa các tiện ích con khỏi trang web của bạn:

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress .
  2. Điều hướng đến Giao diện> Tiện ích .
  3. Để xóa tiện ích khỏi trang web của bạn và xóa cài đặt tiện ích , hãy kéo và thả nó từ khu vực tiện ích vào khu vực Tiện ích có sẵn .
  4. Để xóa tiện ích khỏi trang web của bạn trong khi lưu cài đặt tiện ích , hãy kéo và thả tiện ích từ khu vực tiện ích vào khu vực Tiện ích không hoạt động .

Tiện ích này hiện đã bị xóa khỏi trang web của bạn!

Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress
Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress
Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress
Plugin Hủy kích hoạt và vô hiệu hóa các widget không dùng trong WordPress

Tắt Widget trong WordPress

Thông qua việc tạo, chỉnh sửa và chỉnh sửa trang web, bạn có thể thấy mình có rất nhiều tiện ích. Chỉ với các widget từ các plugin đã cài đặt và các widget mặc định của WordPress, danh sách widget của bạn có thể trở nên dài và đông đúc.

May mắn thay, với plugin Widget Disable miễn phí , bạn có thể vô hiệu hóa và ẩn các widget không mong muốn khỏi danh sách widget của mình. Để tắt các widget trong bảng điều khiển WordPress của bạn:

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress .
  2. Tìm kiếm, cài đặt và kích hoạt Tắt tiện ích con .
  3. Điều hướng đến Giao diện> Tắt tiện ích .
  4. Trong Tiện ích thanh bên , chọn hộp bên cạnh tất cả tiện ích mà bạn muốn tắt và ẩn. Bạn có thể làm điều tương tự đối với Tiện ích con trên bảng điều khiển.
  5. Nhấp vào Lưu thay đổi để ẩn các tiện ích con đã chọn khỏi danh sách tiện ích con của bạn.

bạn có thể tim thấy Plugin này ở bên Sidebar nhé

Chúc bạn thành công !

Chấm điểm bài đăng post