Làm đẹp cho nút xóa sản phẩm trong woocommerce

Làm đẹp cho nút xóa sản phẩm trong woocommerce

Một ngày đẹp trời bạn không muốn dùng style mặc định của wooommerce cho nút xóa sản phẩm khỏi cart? Hãy dùng đoạn css sau sẽ giúp nút xóa sản phẩm phẩm sinh động hơn nhiểu

Làm đẹp cho nút xóa sản phẩm trong woocommerce

Rất đơn giản. Bạn chỉ cần dán đoạn code css này vào theme của bạn là được… bất kỳ chỗ nào dán dc css miễn là có độ ưu tiên cao so với css mặc định của woocommer

Làm đẹp cho nút xóa sản phẩm trong woocommerce
Làm đẹp cho nút xóa sản phẩm trong woocommerce

 

 

theo : https://levantoan.com/lam-dep-cho-nut-xoa-san-pham-trong-woocommerce/

Chấm điểm bài đăng post

2 thoughts on “Làm đẹp cho nút xóa sản phẩm trong woocommerce

  1. Pingback: Code java hiện thị ngày tháng năm và lời chúc tương ứng - FLATSOME - FREE EVERY THING

  2. Pingback: Làm đẹp cho nút xóa sản phẩm trong woocommerce - FLATSOME - FREE EVERY THING

Comments are closed.