Thủ thuật Ngày 18/09/2021 3518 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng Font Awesome 5 bản miễn phí

Font Awesome 5 là một trong những icon font phổ biến nhất hiện nay, tại thời điểm viết bài 28/10/2020 với phiên bản 5.15.1 hỗ trợ trên 1600…

Lê Anh ĐôngFlatsome trên Google News

Hướng dẫn sử dụng Font Awesome 5 bản miễn phí

Font Awesome 5 là một trong những icon font phổ biến nhất hiện nay, tại thời điểm viết bài 28/10/2020 với phiên bản 5.15.1 hỗ trợ trên 1600 icon miễn phí, rất dễ dàng để tích hợp vào website, công việc của bạn bây giờ là lựa chọn icon và copy paste. Font Awesome có bản miễn phí và bản trả phí, tuy nhiên bạn chỉ cần dùng bản miễn phí là đủ để làm đẹp cho website của mình.

Hướng dẫn sử dụng Font Awesome 5 bản miễn phí

Hướng dẫn sử dụng Font Awesome 5 bản miễn phí
Hướng dẫn sử dụng Font Awesome 5 bản miễn phí

01. Demo

 

02. Cài đặt

Cách 1: Sử dụng link CDN

 

Cách 2: Tải thư viện về, chọn bản Free for Web

[/crayon]

Và một vài cách tải khác qua npm – yarn …

03. Thêm thư viện vào trang web

Đối với link CDN

[/crayon]

Đối với thư viện tải về, ta giải nén và link tới file all.min.css

[/crayon]

Mẫu HTML cơ bản

<!DOCTYPE html> <html lang=en> <head> <meta charset=UTF-8> <meta name=viewport content=width=device-width, initial-scale=1.0>

<title>Hướng dẫn sử dụng Fontawesome 5 | kentrung</title>

<link rel=stylesheet href=https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.1/css/all.min.css />

</head>

<body>

</body> </html>

 

04. Cách tìm icon và sử dụng

Các bạn lên trang web của họ có liệt kê toàn bộ icon, tìm tên icon bằng tiếng anh, ở đây mình tìm các icon của user

https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free

Hướng dẫn sử dụng Font Awesome 5 bản miễn phí
Hướng dẫn sử dụng Font Awesome 5 bản miễn phí

Click chọn icon bạn thấy thích, ở đây mình chọn icon user-tag, để sử dụng bạn chỉ cần copy đoạn code vào trang web là xong.

Tên icon Kiểu icon và prefix Mã unicode Mã html Tag loại nhóm Phiên bản hỗ trợ Các kiểu icon (có chữ PRO thì phải trả phí mới được dùng)
Hướng dẫn sử dụng Font Awesome 5 bản miễn phí
  1. Tên icon
  2. Kiểu icon và prefix
  3. Mã unicode
  4. Mã html
  5. Tag loại nhóm
  6. Phiên bản hỗ trợ
  7. Các kiểu icon (có chữ PRO thì phải trả phí mới được dùng)

05. Color Icons

Thay đổi màu sắc của icon

 

06. Sizing Icons

<i class=fas fa-clock fa-xs></i>

<i class=fas fa-clock fa-sm></i>

<i class=fas fa-clock fa-lg></i>

<i class=fas fa-clock fa-2x></i>

<i class=fas fa-clock fa-5x></i>

<i class=fas fa-clock fa-10x></i>

 

07. Icon in a List

<ul class=fa-ul>

<li> <span class=fa-li><i class=fas fa-check-square></i></span>List Item </li>

<li> <span class=fa-li><i class=fas fa-spinner fa-pulse></i></span>List Item </li>

<li> <span class=fa-li><i class=fas fa-square></i></span>List Item </li> </ul>

08. Animating Icons

  • Sử dụng class  fa-spin để xoay tròn icon liên tục.
  • Sử dụng class  fa-pulse để xoay tròn icon với 8 bước di chuyển.

<i class=fas fa-spinner fa-spin></i>
<i class=fas fa-circle-notch fa-spin></i>
<i class=fas fa-sync-alt fa-spin></i>
<i class=fas fa-cog fa-spin></i>
<i class=fas fa-cog fa-pulse></i>
<i class=fas fa-spinner fa-pulse></i>

 

09. Rotating and Flipping Icons

Sử dụng class  fa-rotate-* và  fa-flip-* để xoay và lật icon.

<i class=fas fa-horse></i>
<i class=fas fa-horse fa-rotate-90></i>
<i class=fas fa-horse fa-rotate-180></i>
<i class=fas fa-horse fa-rotate-270></i>
<i class=fas fa-horse fa-flip-horizontal></i>
<i class=fas fa-horse fa-flip-vertical></i>

 

10. Stacking Icons

Để ghép hai icon ta sử dụng class  fa-stack trên lớp bao ngoài, class  fa-stack-1x cho icon có kích thước nhỏ và  fa-stack-2x cho icon lớn hơn, class  fa-inverse được sử dụng để đổi sang màu đối ngược.

span class=fa-stack fa-lg> <i class=fas fa-circle fa-stack-2x></i>

<i class=fab fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse></i> </span> <br>

<span class=fa-stack fa-lg> <i class=far fa-circle fa-stack-2x></i>

<i class=fab fa-twitter fa-stack-1x></i> </span> <br> <span class=fa-stack fa-lg>

<i class=fas fa-camera fa-stack-1x></i> <i class=fas fa-ban fa-stack-2x text-danger style=color:red;></i> </span>

 

11 Fixed-Width Icons

Các icon có độ rộng khác nhau nên ta sử dụng class  fa-fw để đặt icon có độ rộng cố định.

<p>Fixed Width:</p> <div><i class=fas fa-arrows-alt-v fa-fw></i> Icon 1</div> <div><i class=fas fa-band-aid fa-fw></i> Icon 2</div> <div><i class=fab fa-bluetooth-b fa-fw></i> Icon 3</div> <p>Without Fixed Width:</p> <div><i class=fas fa-arrows-alt-v></i> Icon 1</div> <div><i class=fas fa-band-aid></i> Icon 2</div> <div><i class=fab fa-bluetooth-b></i> Icon 3</div>

 

Đang update tiếp tục !

Chấm điểm bài đăng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ