code hiển thị Tags trong bài viết WordPress

code hiển thị Tags trong bài viết WordPress

Tags là gì ?  và lợi ích của tags

Tag (thẻ) là những cụm từ ngắn gọn nhưng thể hiện một cách súc tích nội dung đang được đề cập tới trong bài viết. Những bài viết được đánh dấu tag giống nhau sẽ được gộp chung vào một nhóm, tức là các bài viết đó có sự liên quan. Tag khác với keyword (từ khóa) ở chỗ keyword là chủ đề lớn nhất mà bài viết đang trực tiếp hướng tới, tag cũng khác category (chuyên mục), là nơi gom các bài viết có cùng chủ đề.

Code hiển thị Tags trong bài viết WordPress

code hiển thị Tags trong bài viết WordPress
code hiển thị Tags trong bài viết WordPress

Nhiều theme WordPress hỗ trợ hiển thị tag luôn trong bài viết, tuy nhiễn cũng có những theme không hỗ trợ. Nếu bạn muốn hiển thị chúng, hãy chèn một trong những đoạn code sau vào single.php, đặt ở đâu tùy ý, có thể trước tiêu đề bài viết, cuối bài viết, bất cứ đâu bạn cho là phù hợp.

Hiện thị Tags Mặc định trong wordpress

Mặc định danh sách các thẻ tag với mỗi tag (nếu nhiều hơn 1) được tách riêng rẽ bởi dấu phẩy (,) và tiền tố “Tag” đầu dòng:

Hiện thị Tags Phân cách bởi dấu phẩy

Hiển thị danh sách tag sau đó xuống dòng

code hiển thị Tags trong bài viết WordPress
code hiển thị Tags trong bài viết WordPress

Hiện thị Tags Phân cách bởi mũi tên

Hiển thị các liên kết tới tag, ngăn cách các tag bởi dấu mũi tên (>) và tiền tố “Social Tagging” đầu dòng:

Hiện thị Tags Phân cách bởi dấu chấm tròn

Hiển thị liên kết tới tag, ngăn cách các tag bởi dấu chấm tròn (•), tiền tố “Tagged with” và sau đó xuống dòng:

Hiện thị Tags Hiển thị dạng danh sách

Hiển thị mỗi tag trên một dòng:

Có thể tùy biến thêm với CSS, điều đó phụ thuộc vào tính thẩm mỹ của bạn!

 

theo : downvn.net

Chấm điểm bài đăng post

One thought on “code hiển thị Tags trong bài viết WordPress

  1. Pingback: Thêm từ khóa tags đẹp cho wordpress - FLATSOME - FREE EVERY THING

Comments are closed.