function.php

Thêm xem nhanh và xem chi tiết bên dưới sản phẩm cho Theme Flatsome

Trước đây khi bạn muốn thêm nút “Xem Nhanh” Hoặc hiện thị xem chi tiết

3 Comments

Đổi tên Related product thành sản phẩm tương tự trong Woocommerce WordPress

Đổi tên Related Product trong Woocommerce luôn là điều mà nhiều bạn quan tâm. Thực

1 Comments

Cách ẩn bài đăng khỏi trang chủ WordPress

Trong khi bạn có thể đặt mật khẩu bài đăng WordPress hoặc chuyển chế độ riêng tư,

Chuyển Widgets mới về phiên bản cũ cho WordPress 5.8

Hiện tại WordPress 5.8 các mục widget đột nhiên sử dụng block editor, một số

Tách Product Tabs thành các section riêng biệt

Trong Flatsome phần đánh giá , nhận xét được chia vào các tab theo dạng

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ