Thêm số đánh giá cho sản phẩm trong wordpess

Thêm số đánh giá cho sản phẩm trong wordpess

Trong một số trang , yêu cầu hiện thị số lượng đã review sản phẩm ( đánh giá sao ) muốn show ra để mọi người cùng biết , Mình sẽ chỉ bạn thêm số đánh giá cho sản phẩm vào sau dấu sao nhé.

Thêm số đánh giá cho sản phẩm trong wordpess

Thêm số đánh giá cho sản phẩm trong wordpess
Thêm số đánh giá cho sản phẩm trong wordpess

Bạn coppy code bên dưới cho vào file Functoin nhé

Sau khi thêm xong , bạn thử vào đánh giá 1 sản phẩm nào đó nhé

bạn quay lại trang sản phẩm sẽ thấy Số lượng đánh giá được Show ra nhé

 

ah , thêm chút css là ok

Chúc bạn Thành công nhé

Điểm 3.7/5 - ( Có 110 bình chọn)