ĐẶT CÂU HỎI

Webico Slider Flatsome Addons – tạo Slider đẹp cho Flatsome

Webico Slider Flatsome Addons - tạo Slider đẹp cho Flatsome

Plugin được chia sẻ bởi Webico teams. Plugin tạo Slider cho flatsome themes
Yêu cầu sử dụng theme Flatsome

Webico Slider Flatsome Addons – tạo Slider đẹp cho Flatsome

Webico Slider Flatsome Addons - tạo Slider đẹp cho Flatsome
Webico Slider Flatsome – tạo Slider đẹp cho Flatsome

Contributors & Developers

“Webico Slider Flatsome Addons” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Plugin được chia sẻ bởi Tino Group. Plugin tạo Slider cho flatsome.
Yêu cầu sử dụng theme Flatsome

Hướng dẫn cài đặt  

This section describes how to install the plugin and get it working.
From your WordPress dashboard
=1. Visit ‘Plugins > Add New’
=2. Search for Webico Slider Flatsome Addons.
=3. Activate Webico Slider Flatsome Addons from your Plugins page.Cài đặt plugin -> Vào đăng post timeline -> Vào flatsome UX Builder chọn element WBC Timline và cấu hình tương ứng

PHiên bản 

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.

2.0.1

  • Cập nhật fix lỗi Javascript.
  • Cập nhật tương tích với Flatsome 3.14.
Chấm điểm bài đăng post