Webico Slider Flatsome Addons – tạo Slider đẹp cho Flatsome

Webico Slider Flatsome Addons - tạo Slider đẹp cho Flatsome

Plugin được chia sẻ bởi Webico teams. Plugin tạo Slider cho flatsome themes
Yêu cầu sử dụng theme Flatsome

Webico Slider Flatsome Addons – tạo Slider đẹp cho Flatsome

Webico Slider Flatsome Addons - tạo Slider đẹp cho Flatsome
Webico Slider Flatsome – tạo Slider đẹp cho Flatsome

Contributors & Developers

Hướng dẫn cài đặt  

This section describes how to install the plugin and get it working.
From your WordPress dashboard
=1. Visit ‘Plugins > Add New’
=2. Search for Webico Slider Flatsome Addons.
=3. Activate Webico Slider Flatsome Addons from your Plugins page.Cài đặt plugin -> Vào đăng post timeline -> Vào flatsome UX Builder chọn element WBC Timline và cấu hình tương ứng

PHiên bản 

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.

2.0.1

  • Cập nhật fix lỗi Javascript.
  • Cập nhật tương tích với Flatsome 3.14.
Chấm điểm bài đăng post