Thủ thuật Ngày 16/08/2021 2454 lượt xem

Cách sử dụng hàm điều kiện trong wordpress

Các hàm điều kiện trong wordpress là một tính năng cực kì hữu ích cho phép bạn kiểm soát nội dung nào được hiển thị trên trang…

Lê Anh Đông Lê Anh ĐôngFlatsome trên Google News

Cách sử dụng hàm điều kiện trong wordpress

Các hàm điều kiện trong wordpress là một tính năng cực kì hữu ích cho phép bạn kiểm soát nội dung nào được hiển thị trên trang nào. Điều này rất tuyệt vời vì có những nội dung chỉ được phép hiện thị ở trang chủ, có những nội dung chỉ cần hiện thị ở trang bài viết…Hàm điều kiện sẽ giúp bạn làm điều này một cách dễ dàng, hơn thế nữa việc sử dụng cơ bản hàm điều kiện trên wordpress cũng không phải quá khó.

Cách sử dụng hàm điều kiện trong wordpress
Cách sử dụng hàm điều kiện trong wordpress

Cách sử dụng hàm điều kiện trong wordpress

Hàm điều kiện trong wordpress là gì?

Hàm điều kiện của WordPress là các thẻ điều kiện nhà phát triển mã nguồn wordpress.org viết sẵn để kiểm tra sự tồn tại của một đối tượng trên giao diện. Nó sẽ kiểm tra đối tượng có tồn tại hay không và thực thi mã lệnh theo yêu cầu của các lập trình viên.

Cách sử dụng hàm điều kiện trong wordpress
Cách sử dụng hàm điều kiện trong wordpress

Mỗi thẻ có điều kiện trả về hai kết quả một là TRUE hoặc FALSE. Các hàm có sẵn này để hoạt động thì thường kết hợp với các câu lệnh PHP if cho phép thực thi mã có điều kiện một cách dễ dàng.

Cách sử dụng:

Nếu chỉ dùng một thẻ duy nhất thì triển khai như sau

hàm If và điều kiện (is_home()) để chỉ vị trí đúng = > Hiện thị bằng băng cậu lệnh cơ bản Echo ‘ ‘

Nếu bạn dùng nhiều 2 thẻ điều kiện trở lên thì triển khai thêm code liên kết với nhau bằng &&.

Chỉ hiện thị trang Sing và trang home ( 2 điều kiện đúng )

 

chỉ hiện ở trang Single , không hiện thị ở trang chủ ( tức là  hiện thị trang ko phải trang chủ)

Bạn có thể dùng các hàm điều kiện cùng với câu lệnh elseelseif và các thuật toán logic như ANDOR và Not

Danh sách các hàm điều kiện của wordpress:

 • is_single() – Hàm này kiểm tra xem trang hiện tại có phải trang bài viết hay không, thường là post mặc định của wp.
 • is_singular() – Hàm này kiểm tra xem trang hiện tại có phải trang bài viết hay không nhưng nó rộng hơn is_single vì bao gồm tất cả các post type.
 • is_home() – Thẻ điều kiện ở trang chủ
 • is_front_page() – Hàm kiểm tra trang chủ được thiết lập trong Settings -> Reading
 • is_page() – Hiện thị ở trang tĩnh Pages
 • is_category() – Hiện thị ở trang chuyên mục
 • is_tag () – Kiểm tra trang lưu trừ từ khóa.
 • is_author () – Kiểm tra xem trang lưu trữ tác giả có đang được hiển thị hay không.
 • is_archive () – Thẻ điều kiện này rộng bao gồm lưu trữ danh mục, thẻ, ngày tháng và tác giả.
 • is_attachment () – Kiểm tra xem phần đính kèm có được hiển thị hay không.
 • is_search () – Kiểm tra xem trang kết quả tìm kiếm có được hiển thị hay không.
 • is_user_logged_in() – Kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa.

Trên đây là một số hàm thông dụng mà chúng ta hay sử dụng để sửa theme. Nếu các bạn muốn xem đầy đủ các hàm vào ngay trang chính thức

https://developer.wordpress.org/themes/references/list-of-conditional-tags/

Xem thêm một số bài viết khác hữu ích về hàm điều kiện wp tại https://codex.wordpress.org/Conditional_Tags

Điểm 5/5 - ( Có 1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *