Code hiển thị số bình luận trong Flatsome WordPress

Code hiển thị số bình luận trong Flatsome WordPress

Đôi lúc muốn show tổng SỐ commem trong 1 bài đăng chúc ta có nhiều cách , Dùng Plugin Simple Blog Stats  để hiển thị tổng số bình luận trong WordPress hoặc dùng Code hiển thị tổng số bình luận trong WordPress

bài này mình giới thiệu hiện thị tổng số bình luận bằng Code

Code hiển thị số bình luận trong Flatsome WordPress

Code hiển thị số bình luận trong Flatsome WordPress
Code hiển thị số bình luận trong Flatsome WordPress

 

Thêm mã vào các tệp WordPress của bạn cũng có thể giúp bạn hiển thị tổng số nhận xét trong trang web WordPress của mình. Để hiển thị số lượng bình luận trong WordPress bằng cách sử dụng mã:

1. Thêm mã sau vào File functions.php của chủ đề của bạn

Mã này tạo ra một chức năng tạo ra kết quả của tổng số nhận xét WordPress được chấp thuận trên trang web của bạn. Nó cũng tạo ra một mã ngắn để hiển thị số lượng bình luận. Bạn có thể chọn tùy chỉnh thông báo đầu ra nếu cần.

2. Sử dụng shortcode trong các trang, bài đăng hoặc widget văn bản WordPress của bạn.

Chèn Short vào vị trí muốn hiện thị

 

Phương pháp trên hiển thị thành công tổng số nhận xét trên trang web của bạn. Đây là cách đầu ra xuất hiện trong trang demo của chúng tôi.

 

Nguồn bài đăng : https://hostpapasupport.com/how-to-display-the-total-number-of-comments-in-wordpress

Chấm điểm bài đăng post

One thought on “Code hiển thị số bình luận trong Flatsome WordPress

  1. Pingback: Fix lỗi No URLs waiting to be saved trong Content crawler - FLATSOME - FREE EVERY THING

Comments are closed.