Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người

Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress - trang trí tết nào mọi người

trước hay dùng js nhưng nó nặng gây ta khó chịu khi load chưa kể đến điểm seo sẽ bị trừ khi load quá nhiều Java , nay giới thiệu anh em đoạn code load hoa đào bằng css đẹp và nhẹn nhé

Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người

Demo nhé anh em https://chowebs.com/

Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress - trang trí tết nào mọi người
Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người

 

Thêm code này vô chỗ HTML

Chú ý khi add code

Nhớ bỏ <style> </style> khi dùng trong css custom nhé

 

Và download hình về nhé pages 17a8568517e94dcd9c8aec5587 570924d1fa4b4da1aa011044c9d7cc1c flatsome.xyz

 

Chức bạn thành công

 

theo : http://chothemeweb.com/

Điểm 5/5 - ( Có 2 bình chọn)

2 thoughts on “Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người

  1. Pingback: Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người - FLATSOME - FREE EVERY THING

  2. Pingback: Code hoa đào rơi bằng css cho wordpress – trang trí tết nào mọi người - FLATSOME - FREE EVERY THING

Comments are closed.