Share Hiệu ứng con trỏ chuột màu mè cho anh em WordPress

Share Hiệu ứng con trỏ chuột màu mè cho anh em Wordpress

Thấy một số hiệu ứng đẹp , mà mè mà có người lại thích Hôm nay share lại cho anh em nào cần vô lấy nhé

Share Hiệu ứng con trỏ chuột màu mè cho anh em WordPress

Nhìn qua em nó phát xem có thích ko đã nhé 

Share Hiệu ứng con trỏ chuột màu mè cho anh em WordPress
Share Hiệu ứng con trỏ chuột màu mè cho anh em WordPress

Cách chèn Hiệu ứng con trỏ chuột

OK vào việc luôn nhé , Cho code sau vào Function.php của theme đang dùng nhé :

Với hiệu ứng sẽ tạo phong cách riêng cho web của bạn nhé

Cảm ơn bác @Lân – https://abweb.vn/ Đã chia sẽ nhé 🙂

Điểm 5/5 - ( Có 1 bình chọn)