Hiển thị bài viết cùng chuyên mục trong wordpress theme

1. Mở file singe.php trong thư mục theme của bạn và thêm đoạn code sau

Có nhiều cách để hiển thị bài viết cùng chuyên mục trong wordpress, bạn có thể cài plguin, sử dụng các theme có hỗ trợ trong wordpress. Ở đây mình sẽ chỉ các bạn cách viết code để hiển thị bài viết liên quan bằng cách viết code trực tiếp vào trong theme nhé. Sau này mình sẽ có bài hướng dẫn các bạn viết plugin và tạo short code để sử dụng trong wordpress.

Hiển thị bài viết cùng chuyên mục trong wordpress theme

Hiển thị bài viết cùng chuyên mục trong wordpress theme
Hiển thị bài viết cùng chuyên mục trong wordpress theme

1. Mở file singe.php trong thư mục theme của bạn và thêm đoạn code sau

2. Style lại cho đẹp, bạn thêm đoạn code css sau vào file css của theme

3. Cách sử dụng

Khi đăng hoặc viết bài bạn nhớ chọn chuyên mục (category) nằm bên phía tay phải của giao diện đăng bài trong wp-admin

Hiển thị bài viết cùng chuyên mục trong wordpress theme
Hiển thị bài viết cùng chuyên mục trong wordpress theme

Với mỗi bài viết liên quan đến một vấn đề nào đó thì bạn nhớ thêm cho chúng có chung cái thẻ(tag) này, thì khi bạn đọc bài viết nó sẽ hiển thị các bài viết có liên quan đến nhau tại vị trí mà bạn muốn.

và kết quả nhé

1. Mở file singe.php trong thư mục theme của bạn và thêm đoạn code sau
1. Mở file singe.php trong thư mục theme của bạn và thêm đoạn code sau
Điểm 3.1/5 - ( Có 12 bình chọn)

One thought on “Hiển thị bài viết cùng chuyên mục trong wordpress theme

  1. Pingback: Hiển thị các bài viết liên quan cùng TAG trong wordpress

Comments are closed.