Share nút liên hệ đẹp – Call Contact 12

nút liên hệ đẹp

Hôm nay có anh em nhờ Check hộ nên làm bài share cho anh em nào cần luôn nhé , với 1 đoạn html và css là có  nút liên hệ đẹp – Call Contact 12 đẹp rồi

Share nút liên hệ đẹp – Call Contact 12

Xem qua demo nút liên hệ đẹp nào

Share nút liên hệ đẹp - Call Contact 12
Share nút liên hệ đẹp – Call Contact 12 – Trước khi click
Share nút liên hệ đẹp - Call Contact 12
Share nút liên hệ đẹp – Call Contact 12 – Sau khi click

ok cách làm thôi nào

Cách thêm nút liên hệ đẹp – Call Contact 12

nếu là theme flatsome ta vào

Advanced / Global Settings ngay FOOTER SCRIPTS ta dán code này vào

nút liên hệ đẹp
nút liên hệ đẹp

OK xong nhé ta có 1 nút liên hệ đẹp , lưu lại và quay lại trang chủ xem kết quả thôi nào 🙂

Điểm 5/5 - ( Có 15 bình chọn)