ĐẶT CÂU HỎI

Show chuyên mục con (category-cat) khi vào category bất kỳ trong wordpress

flatsome
18/08/21
0
Hiện thị chuyên mục con (category-cat) khi vào category bất kỳ trong wordpress

Để làm thống kê hiện thị 1 cách khách quan và đầy đủ , Chúng ta thường show chuyên mục con ( category-cat) khi vào 1 chuyên mục bất kỳ trong wordpress
mặc định của wordpress không có ! Đọc bài hướng dẫn sau để làm theo nhé

Show chuyên mục con category-cat khi vào category bất kỳ trong wordpress

Show chuyên mục con (category-cat) khi vào category bất kỳ trong wordpress
Hiện thị chuyên mục con (category-cat) khi vào category bất kỳ trong wordpress

 

Vào theme tìm đến file template-parts/posts/partials/archive-title.php

 

 

Show chuyên mục con (category-cat) khi vào category bất kỳ trong wordpress
Show chuyên mục con (category-cat) khi vào category bất kỳ trong wordpress

 

Xác định vị trí   <div class=”taxonomy-description”> hiện thị Mô tả của chuyên mục

thêm code này sau là ok

<!— lấy chuyên mục con -->
<div class=”category-cat”>
<?php
$vnkings_cat_id = get_cat_id( single_cat_title(“”,false) );
$categories = get_categories(
array(‘child_of’ => $vnkings_cat_id,’hide_empty’ => 0,’orderby’ => ‘id’, ‘order’ => ‘ASC’,));
if(!empty($categories)){ ?>
   
        <?php foreach($categories as $cat){
        if(‘Uncategorized’ != $cat->name){ ?>
           <div class=”get_cat_id”> <a  href=”<?php echo get_category_link($cat->term_id); ?>”  ><?php echo $cat->name; ?></a></div>
        <?php } } ?>
   
<?php } else { ?>
   
<!— trả về khi không có danh mục con -->
    <div class=”get_cat_id”></div>
<?php } ?>
</div>

 

Css lại cho đẹp

/*Chuyên mục*/
.category-row {
color: white !important;
background: linear-gradient(to right, #1e73be 0%, #50924c 51%, #1e73be 100%)!important;
background-image: linear-gradient(to right, #9483df, #4385e6);
border-radius: 10px;
border: 3px solid #6fccff;
margin: -10px 0px 25px 0px;
padding: 65px 0px 25px 0px;
max-width: 1320px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
.category-h1 {
padding-bottom: 40px;
color: #ecb95a;
font-size: 200%;
}
.category-cat {
display: inline-flex;
}
.get_cat_id {
padding: 10px;
font-size: 150%;
/* color: black; */
}
.get_cat_id A {
COLOR: white;
}

OK xong rồi nhé , lưu lại và xem thành quả thôi

Nếu làm không dược có thể để lại commem bên dưới mình có thể giúp nhé

Chúc các bạn thành công nhé

Chấm điểm bài đăng post