Thêm Block Share cho web theme Flatsome

Thêm Block Share cho web theme Flatsome

Có nhiều bạn hỏi thêm Block Share trượt kiểu Dân Trí Trong bài đăng bằng cách nào ? Hôm nay tớ chí các bạn làm bằng theme Flatsome luôn nhé

Thêm Block Share cho web theme Flatsome

Thêm Block Share cho web theme Flatsome
Thêm Block Share cho web theme Flatsome

Để làm đươc như hình ta làm 1 block có tên là Share như sau

Thêm Block Share cho web theme Flatsome
Thêm Block Share cho web theme Flatsome

Đưa Block Share hiện thị ở trang bài viết

bạn vào theo đường Dẫn

Blog / blog Sing /

Thêm Block Share cho web theme Flatsome
Thêm Block Share cho web theme Flatsome

 

thêm Css cho nó đứng và trượt theo bài đăng nhé

Chú ý : Class nếu bạn đặt đúng vị trí thì name class nó sẽ đúng nhé , nếu bạn đặt bị trí khác có thể class phải thay lại 🙂

 

Chúc bạn thành công nhé

 

theo : http://chothemeweb.com/

Điểm 5/5 - ( Có 1 bình chọn)