Lightbox Flatsome – Thêm form đăng ký newsletter

LightBox Flatsome

Nếu bạn có để ý thì tính năng newsletter có hiển thị trên trang demo của theme flatsome được tạo tự động với element “newsletter” trong Header. Truy cập vào Theme Options → Header và tìm element “newsletter”, kích hoạt nó trong khu vực header đang hoạt động và điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.

Lightbox Flatsome - Thêm form đăng ký newslettere
Lightbox Flatsome – Thêm form đăng ký newsletter

Thêm thủ công newsletter

Bạn cũng có thể tạo form đăng ký newsletter theo cách thủ công, với menu kết hợp với shortcode  [lightbox]. Để thực hiện ban làm theo các bước sau:

  1. Tạo menu, trường URL sẽ là #newsletter-signup
  2. Tại ô ‘CSS Classes’ điền class “icon-envelop“. Chú ý: nếu không thấy trường này, bạn có thể kích hoạt trong menu Screen Option

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình lightbox. Truy cập Theme Option → Header → Header & thêm đoạn mã sau vào phần ‘HTML After Header’

Ví dụ trên, mình dùng ninja forms Bạn cũng có thể tạo form liên hệ trong WordPress với contact form 7 + Ligtbox nhé

Lightbox Flatsome - Thêm form đăng ký newsletter
Lightbox Flatsome – Thêm form đăng ký newsletter

Chú ý :

id=”newsletter-signup” của bạn có thể khác

bg=”http://bgurl” thêm backgroup cho box đẹp nhé bạn

 

Chúc Các bạn thành công !

Chấm điểm bài đăng post