Chèn bài viết nội bật giữa bài đăng blog bằng code function.php

bài viết nội bật giữa nội dung bài đăng bằng code function.php - Trang Bác Toản Đang dùng

Nhiều lúc vào trang của một số PRO thấy Chèn bài viết nội bật giữa bài đăng blog bằng code một cách tự động thấy hay hay

sẳn đang tìm hiểu code function.php mình viết luôn bài Chèn sản phẩm, bài viết nội bật giữa nội dung bài đăng bằng code function.php cho anh em nào cần nhé

Chèn bài viết nội bật giữa bài đăng bằng code function.php
Chèn bài viết nội bật giữa bài đăng bằng code function.php

Cách Chèn sản phẩm, Chèn bài viết nội bật giữa bài đăng blog bằng code function.php

  1. vào Block tạo 1 block và lấy short ( hoặc bạn có thể tạo bất kỳ gì miễn là có short hoặc chèn trực tiếp code vào )
  2. Vào file function.php chèn code này vào
Vị trí có chữ CHÈN BLOG TẠI ĐÂY !  = chèn code html vào đấy nhé !

Xong rồi nhé ! Chỉ view lên và xem kết quả nhé

Chèn bài viết nội bật giữa bài đăng bằng code function.php
Chèn bài viết nội bật giữa bài đăng blog bằng code function.php – Trang Flatsome.xyz đang dùng nhé 🙂

Anh em để ý :

if ( is_single() && ! is_admin() ) {
return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 3, $content );
}

Số 3 => là số thẻ <p> tính từ đầu bài đăng đến vị trí nằm .

Với  CHÈN BLOG TẠI ĐÂY  là short mình tạo bài đăng nổi bật ( hoặc random .. )

Với blog_noibat  là class ta có thể làm đẹp cho ô

Với mã này :

Ta được kết quả trên nhé

Nếu ko làm được để lại commen mình giúp nhé 🙂

Điểm 5/5 - ( Có 12 bình chọn)
Bài viết được viết bợi Flatsome.xyz và đăng ký bản quyền tại DMCA Protection Status
- Ghi rõ nguồn góc bài viết khi bạn đăng lại bài viết này !
- Hãy tôn trọng người khác nghĩa là bạn đang tôn trọng chính mình !