Theme Wordpress Ngày 15/07/2021 2216 lượt xem

Theme Flatsome 3.14.1 – Update ngày 14/07

Chia sẽ theme 3.14.1 Theme Flatsome 3.14.1 – Update ngày 14/07 Flatsome 3.14.1 có gì mới ? [crayon-65df3146280f7201204961/] Link download ( Sidebar) Pass download : flatsome.xyz (…

Lê Anh Đông Lê Anh ĐôngFlatsome trên Google News

Theme flatsome mới nhất 13.3.3
Chia sẽ theme 3.14
Chia sẽ theme 3.14.1

Theme Flatsome 3.14.1 – Update ngày 14/07

Flatsome 3.14.1 có gì mới ?

Link download ( Sidebar)

Pass download : flatsome.xyz ( nếu có )

--- 3.14.1 --- (14.07.21) FIXED: PHP issue with http_headers_useragent pre WP 5.1 3th party filter usage. FIXED: Swatches incorrectly disabled in some cases. ENHANCEMENT: Improved swatch caching.
— 3.14.1 — (14.07.21)
FIXED: PHP issue with http_headers_useragent pre WP 5.1 3th party filter usage.
FIXED: Swatches incorrectly disabled in some cases.
ENHANCEMENT: Improved swatch caching.
--- 3.14.1 --- (14.07.21) FIXED: PHP issue with http_headers_useragent pre WP 5.1 3th party filter usage. FIXED: Swatches incorrectly disabled in some cases. ENHANCEMENT: Improved swatch caching.
— 3.14.1 — (14.07.21)
FIXED: PHP issue with http_headers_useragent pre WP 5.1 3th party filter usage.
FIXED: Swatches incorrectly disabled in some cases.
ENHANCEMENT: Improved swatch caching.

 

Chúc các bạn thành công

Chấm điểm bài đăng post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *