Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress

Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress

Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress: Bài viết của bạn có nội dung chia sẽ và nó có thể sẽ phải thay đổi nội dung vào một thời gian nào đó và bạn muốn hiển thị thời gian ngày đăng bài và thời gian bạn chỉnh sửa nội dung bài viết để cho độc giả của bạn biết rằng bài viết này đã được sửa đổi nội dung.

Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress

Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress
Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress

Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress

Đây là một đoạn mã nhỏ đơn giản sẽ hiển thị ngày sửa đổi cuối cùng với bài đăng của bạn cùng với ngày đăng bài gốc, miễn là hai ngày này không giống nhau.

# Hướng dẫn

Tất cả những gì bạn phải làm là thêm đoạn mã này vào bên trong The Loop.

Thường mã này được dán vào

  •  Nếu là bài đăng thì vào conten-sing.php hoặc sing.php nhé
  • Nếu là bài ở trang home hoặc chuyên mục vô file blog_sport.php nhé

 

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn thêm đoạn mã vào WordPress, thì hãy tham khảo hướng dẫn về cách sao chép / dán đoạn mã đúng cách trong WordPress, để bạn không vô tình làm hỏng trang web của mình.

Hy vọng với cách hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress  giúp web bạn lung linh hơn và rõ ràng hơn nhé

 

Chúc bạn thành công

Điểm 3.7/5 - ( Có 3 bình chọn)

One thought on “Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress

  1. Pingback: Hiển thị ngày đăng và ngày sửa lần cuối cho WordPress - FLATSOME - FREE EVERY THING

Comments are closed.